Klub Info

Ringkøbing Surfklub er drevet af frivillige, og som almindelig gensidig respekt forventer vi at medlemmer følger vores regler.

Klubhuset

 • Klubhuset indeholder mødelokale, omklædningsrum og klubbens surfudstyr
 • Klubhuset er aflåst, og klubbens medlemmer kan få udleveret kode
 • Benytter man klubhuset, efterlades det aflåst, også mens man er på vandet

På vandet

 • Sejl aldrig alene!
 • En windsurfer skal agere som et sejlskib og følge de danske Søvejsregler
 • Der skal vises hensyn til andre på stranden og i vandet
 • Svømmevest er påbudt!
 • Husk at tjekke vejrudsigten og vurdere den i forhold til dine evner og sejlererfaring

Udstyr generelt

 • Klubben råder over alt nødvendig udstyr for at komme i gang med windsurfing
 • Klubbens udstyr kan benyttes af klubbens medlemmer til klubaftener og skal behandles ordentligt
 • Vi bestræber os på at vedligeholde, udskifte og opgradere udstyr efter behov


Lån/Reservation

 • Efter man er sejlet fri, kan klubbens udstyr frit benyttes af klubbens medlemmer
 • Klubbens udstyr er dog forhåndsreserveret til klubbens fastlagte træningshold og events

Boards

 • Surfklubben råder over boards til alle niveauer
 • Begynderboards ligger i stativ ved stranden
 • Øvrige boards findes i klubhuset
 • Boards må lægges på stranden eller på vandet ALDRIG i vandkanten!
 • Efter brug skylles sand af og evt. tang fjernes inden det stilles tilbage

Bokse

 • Klubben har 15 bokse, hvoraf 13 udlejes
 • Bokse må kun bruges til windsurfingudstyr
 • Udlejes kun til aktive medlemmer
 • Det opbevarede udstyr skal bruges i løbet af sæsonen, da boksen ellers overgår til den næste aktive på listen

Rigge

 • Klubbens begynderrigge står delvist tilrigget og skal efterlades sådan
 • Rigge må lægges på stranden eller i/på vandet. ALDRIG i vandkanten!
 • Efter brug skylles sand af og evt. tang fjernes, inden det stilles tilbage
 • En rig bæres til stranden ved at holde i mast evt. mast og bom, så det sikres, at vinden kommer ind fra mastesiden
 • Klubben har også sejl og rigge til øvede, som benyttes ved klub- og træningsaftener

Hærværk og tyveri

 • Hærværk samt tyveri meldes til politiet
 • Såfremt medlemmer tages i at udøve hærværk eller tyveri, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning

Våddragte

 • Tages på med forsigtighed, pas på med lange negle!
 • Skylles efter brug og hænges på plads på bøjle med vrangen ud

Skader og ansvar

 • Du er selv ansvarlig for overholdelse af de danske søvejsregler
 • Når du windsurfer, er det vigtigt, at du er dækket ind af din egen fritidsulykkesforsikring
 • Normalt vil børn være dækket af forældrenes fritidsulykkesforsikring, men tjek for en sikkerheds skyld med dit forsikringsselskab
 • Opbevaring og brug af eget udstyr ved klubben er på eget ansvar